Kategorie: / Budownictwo / Ekologia / Usługi

CONECO-BCE Sp. z o.o. Opinie Klientów

średnia ocen: 5.00
opinie o CONECO-BCE Sp. z o.o.
5 / 5 2018-12-26

Firma IP Kwidzyn potwierdza, że firma Coneco-Bce z siedzibą w Gdyni wykonała dla nich kompleksową dokumentację dotyczącą składowiska odpadów stałych na ich terenie. Całkowita ilość terenu, który został poddany rekultywacji wynosiła 11 hektarów. Wszystkie prace były wykonane profesjonalnie i z dużą starannością. Zastosowane rozwiązania projektowe były innowacyjne i oparte na doświadczeniu. Firma ocenia swoją współpracę z Coneco-Bce jako bardzo dobrą, ponieważ projektanci byli otwarci na sugestie i nowe technologie.

5 / 5 2018-10-30

Firma Foleko Sp. z o.o. potwierdza, że firma Coneco-Bce Sp. z o.o. z Gdyni wykonała na ich zlecenie pełną dokumentację projektową rekultywacji 11 składowisk odpadów komunalnych, pod nazwą "Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów", dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie. Prace obejmowały projekt techniczny prac rekultywacyjnych oraz projekt urządzeń odpowiadających za odgazowanie i odwadnianie składowisk. Prace zostały wykonane zgodnie z umową i wyróżniały się profesjonalizmem i doświadczeniem w zastosowanych rozwiązaniach technicznych. Współpraca między firmami przebiegała bez zarzutu i z dobrym zrozumieniem.

5 / 5 2017-12-15

Gmina Warlubie potwierdza, że firma Coneco-Bce Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przeprowadziła kompleksową dokumentację projektową związana z zadaniem " Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Warlubie" na nasze żądanie. Opracowane rozwiązania były zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami technicznymi. Decyzja o pozwolenie na budowę została wydana na podstawie pozytywnych opinii i uzgodnień dotyczących projektu. Współpraca z Coneco-Bce Sp. z o.o. przebiegała pomyślnie, a jakość wykonanej pracy jest godna uznania. Stwierdzamy, że firma wykonała zadanie profesjonalnie i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Rzetelne opinie o CONECO-BCE Sp. z o.o.

CONECO-BCE Sp. z o.o.

Siedziba
Gdynia

WWW
http://www.coneco-bce.com.pl

Email
[email protected]

Telefon
+48586249600

Komórka
-

Infolinia
-

Logowanie