Kategorie: / Budownictwo / Ekologia / Usługi

CONECO-BCE Sp. z o.o. Opinie Klientów

średnia ocen: 5.00
opinie o CONECO-BCE Sp. z o.o.
5 / 5 2018-12-26

IP Kwidzyn Sp. z o.o. potwierdza że Coneco-Bce Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni wykonała na nasze zlecenie kompleksową dokumentację istniejącego składowiska odpadów stałych na terenie IP Kwidzyn Sp. z o.o.. Łączna powierzchnia rekultywowanego terenu składowiska wyniosła 11 ha. Wszystkie prace zostały wykonane profesjonalnie i z dużą starannością . Zastosowane rozwiązania projektowe cechowało zarówno doświadczenie jak i innowacyjność. Naszą współpracę z firmą oceniamy jako bardzo dobrą, a projektantów jako otwartych na współprac e z zamawaiającym i jego sugestie oraz nowe technologie.

5 / 5 2018-10-30

Zakład Techniki Ochrony Środowisk Foleko Sp. z o.o. zaświadcza, ze firma Coneco-Bce Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wykonała na nasze zlecenie kompleksową dokumentację projektową rekultywacji 11 składowisk odpadów komunalnych pt. " Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów" realizowanego przez nasza firmę dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie. W ramach zadania wykonano projekty techniczne prac rekultywacyjnych oraz projekty urządzeń służących do odgazowania i odwodnienia zrekultywowanych składowisk. Prace zostały wykonane fachowo i w terminie, objętym umową. Zastosowane rozwiązania techniczne cechował profesjonalizm i doświadczenie. Nasza współpraca z firmą układała się przykładnie i we wzajemnym zrozumieniem.

5 / 5 2017-12-15

Gmina Warlubie potwierdza, że firma Coneco-Bce Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wykonała na nasze zlecenie kompleksową dokumentację projektową na zadanie pt. " Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Warlubie" Dokumentacja została opracowana w sposób zgodny z przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Rozwiązania zawarte w dokumentacji uzyskały pozytywne opinie oraz niezbędne uzgodnienia na podstawie, których dla zaprojektowanej inwestycji została wydana decyzja o pozwolenie na budowę. Przebieg współpracy oraz jakość wykonanych prac świadczą o wysokich kompetencjach i solidności Coneco-Bce Sp. z o.o.. Stwierdzamy, ze zadanie zostało wykonane w sposób profesjonalny i nie budzący żadnych zastrzeżeń.

Rzetelne opinie o CONECO-BCE Sp. z o.o.

CONECO-BCE Sp. z o.o.

Siedziba
Gdynia

WWW
http://www.coneco-bce.com.pl

Email
[email protected]

Telefon
+48586249600

Komórka
-

Infolinia
-

Logowanie